Usage Statistics for jerusalempalomnik.info

Summary Period: July 2008
Generated 01-Aug-2008 00:36 GMT
GEO-106 20080722 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2008
Total Hits 38352
Total Files 30485
Total Pages 12507
Total Visits 1875
Total KBytes 286.61 MB
Total Unique Sites 1557
Total Unique URLs 192
Total Unique Referrers 177
Total Unique User Agents 592
. Avg Max
Hits per Hour 51 664
Hits per Day 1237 1941
Files per Day 983 1489
Pages per Day 403 603
Visits per Day 60 71
KBytes per Day 9.25 MB 13.76 MB
Hits by Response Code
Code 200 - OK 30485
Code 206 - Partial Content 13
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 35
Code 304 - Not Modified 2762
Code 404 - Not Found 5052

Daily usage for July 2008

Daily Statistics for July 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1322 3.45% 1039 3.41% 490 3.92% 70 3.73% 70 4.50% 9.41 MB 3.28%
2 1105 2.88% 957 3.14% 434 3.47% 71 3.79% 75 4.82% 8.75 MB 3.05%
3 1241 3.24% 981 3.22% 450 3.60% 66 3.52% 68 4.37% 8.93 MB 3.12%
4 1102 2.87% 888 2.91% 424 3.39% 66 3.52% 66 4.24% 8.51 MB 2.97%
5 661 1.72% 557 1.83% 206 1.65% 45 2.40% 49 3.15% 4.84 MB 1.69%
6 1309 3.41% 1038 3.40% 519 4.15% 61 3.25% 58 3.73% 9.63 MB 3.36%
7 1119 2.92% 927 3.04% 359 2.87% 57 3.04% 61 3.92% 8.10 MB 2.83%
8 1284 3.35% 1009 3.31% 486 3.89% 68 3.63% 63 4.05% 9.67 MB 3.37%
9 1092 2.85% 859 2.82% 363 2.90% 65 3.47% 67 4.30% 8.08 MB 2.82%
10 951 2.48% 760 2.49% 312 2.49% 63 3.36% 95 6.10% 7.14 MB 2.49%
11 1041 2.71% 887 2.91% 379 3.03% 47 2.51% 51 3.28% 7.47 MB 2.61%
12 848 2.21% 703 2.31% 288 2.30% 50 2.67% 54 3.47% 6.56 MB 2.29%
13 967 2.52% 782 2.57% 335 2.68% 58 3.09% 58 3.73% 6.46 MB 2.25%
14 931 2.43% 782 2.57% 306 2.45% 51 2.72% 52 3.34% 6.70 MB 2.34%
15 1482 3.86% 1288 4.23% 449 3.59% 55 2.93% 60 3.85% 10.89 MB 3.80%
16 1026 2.68% 823 2.70% 338 2.70% 46 2.45% 51 3.28% 7.84 MB 2.74%
17 1277 3.33% 1039 3.41% 338 2.70% 47 2.51% 47 3.02% 8.19 MB 2.86%
18 1111 2.90% 897 2.94% 339 2.71% 71 3.79% 69 4.43% 7.69 MB 2.68%
19 1623 4.23% 1123 3.68% 468 3.74% 63 3.36% 61 3.92% 11.11 MB 3.88%
20 1941 5.06% 1489 4.88% 540 4.32% 62 3.31% 63 4.05% 13.76 MB 4.80%
21 828 2.16% 724 2.37% 238 1.90% 54 2.88% 56 3.60% 6.44 MB 2.25%
22 1580 4.12% 1317 4.32% 398 3.18% 64 3.41% 60 3.85% 10.93 MB 3.81%
23 1933 5.04% 1121 3.68% 517 4.13% 65 3.47% 64 4.11% 11.84 MB 4.13%
24 1529 3.99% 1334 4.38% 394 3.15% 64 3.41% 66 4.24% 13.17 MB 4.60%
25 980 2.56% 783 2.57% 318 2.54% 58 3.09% 66 4.24% 8.23 MB 2.87%
26 1305 3.40% 984 3.23% 542 4.33% 64 3.41% 60 3.85% 10.89 MB 3.80%
27 1396 3.64% 1104 3.62% 463 3.70% 60 3.20% 60 3.85% 10.00 MB 3.49%
28 1587 4.14% 1250 4.10% 603 4.82% 71 3.79% 72 4.62% 13.69 MB 4.78%
29 1322 3.45% 1056 3.46% 449 3.59% 70 3.73% 68 4.37% 11.61 MB 4.05%
30 1292 3.37% 1052 3.45% 391 3.13% 61 3.25% 60 3.85% 10.85 MB 3.79%
31 1167 3.04% 932 3.06% 371 2.97% 64 3.41% 65 4.17% 9.22 MB 3.22%

Hourly usage for July 2008

Hourly Statistics for July 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 250 0.65% 6 188 0.62% 3 117 0.94% 58.31 KB 1.77 MB 0.62%
1 8 259 0.68% 7 224 0.73% 4 150 1.20% 78.24 KB 2.37 MB 0.83%
2 4 145 0.38% 3 108 0.35% 1 58 0.46% 41.44 KB 1.25 MB 0.44%
3 16 507 1.32% 14 446 1.46% 7 220 1.76% 144.58 KB 4.38 MB 1.53%
4 21 668 1.74% 17 547 1.79% 8 252 2.01% 157.34 KB 4.76 MB 1.66%
5 28 874 2.28% 20 640 2.10% 9 282 2.25% 166.24 KB 5.03 MB 1.76%
6 48 1500 3.91% 39 1214 3.98% 14 463 3.70% 364.06 KB 11.02 MB 3.85%
7 90 2820 7.35% 76 2364 7.75% 23 732 5.85% 706.06 KB 21.37 MB 7.46%
8 81 2538 6.62% 66 2059 6.75% 26 828 6.62% 626.08 KB 18.95 MB 6.61%
9 84 2622 6.84% 69 2148 7.05% 29 918 7.34% 639.07 KB 19.35 MB 6.75%
10 132 4116 10.73% 98 3047 10.00% 34 1059 8.47% 916.52 KB 27.75 MB 9.68%
11 129 4008 10.45% 102 3172 10.41% 38 1200 9.59% 998.24 KB 30.22 MB 10.54%
12 90 2809 7.32% 76 2357 7.73% 29 907 7.25% 708.46 KB 21.45 MB 7.48%
13 87 2704 7.05% 70 2192 7.19% 30 955 7.64% 688.36 KB 20.84 MB 7.27%
14 61 1919 5.00% 48 1494 4.90% 21 681 5.44% 456.28 KB 13.81 MB 4.82%
15 48 1501 3.91% 39 1225 4.02% 15 476 3.81% 386.93 KB 11.71 MB 4.09%
16 63 1968 5.13% 51 1605 5.26% 20 623 4.98% 509.00 KB 15.41 MB 5.38%
17 63 1960 5.11% 43 1343 4.41% 20 628 5.02% 485.77 KB 14.71 MB 5.13%
18 50 1570 4.09% 41 1276 4.19% 18 578 4.62% 406.40 KB 12.30 MB 4.29%
19 31 991 2.58% 22 686 2.25% 14 455 3.64% 233.27 KB 7.06 MB 2.46%
20 19 619 1.61% 15 486 1.59% 6 196 1.57% 181.20 KB 5.49 MB 1.91%
21 32 1020 2.66% 27 847 2.78% 10 334 2.67% 273.88 KB 8.29 MB 2.89%
22 22 692 1.80% 18 586 1.92% 9 286 2.29% 167.79 KB 5.08 MB 1.77%
23 9 292 0.76% 7 231 0.76% 3 109 0.87% 73.84 KB 2.24 MB 0.78%

Top 50 of 192 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3527 9.20% 10.01 MB 3.49% /textpattern/css.php
2 1743 4.54% 16.99 MB 5.93% /
3 387 1.01% 4.10 MB 1.43% /4/
4 301 0.78% 3.68 MB 1.28% /2/
5 282 0.74% 7.16 MB 2.50% /textpattern/
6 279 0.73% 5.17 MB 1.80% /6/
7 270 0.70% 2.08 MB 0.73% /8/
8 239 0.62% 21.33 MB 7.44% /5/
9 218 0.57% 2.01 MB 0.70% /7/
10 112 0.29% 1.68 MB 0.59% /4/rozhdestvo-khristovo-na-svyatoi-zemle
11 103 0.27% 1.54 MB 0.54% /3/
12 87 0.23% 1.30 MB 0.45% /4/prazdnik-preobrazheniya-gospodnya-i-uspeniya-presvyatoi-bogoroditsy-na-svyatoi-zemle
13 87 0.23% 701.67 KB 0.24% /4/v-chest-prazdnika-rozhdestva-chestnogo-slavnogo-proroka-predtechi-i-krestitelya-gospodnya-ioanna
14 83 0.22% 772.15 KB 0.26% /2/nazaret
15 77 0.20% 691.10 KB 0.24% /2/gora-sion
16 64 0.17% 267.11 KB 0.09% /textpattern/textpattern.css
17 62 0.16% 619.69 KB 0.21% /2/khram-groba-gospodnego
18 60 0.16% 614.92 KB 0.21% /2/vifleem
19 60 0.16% 837.45 KB 0.29% /4/prazdnik-vozneseniya-gospodnya-na-svyatoi-zemle
20 57 0.15% 445.41 KB 0.15% /4/svetloe-khristovo-voskresenie-na-svyatoi-zemle
21 55 0.14% 497.71 KB 0.17% /2/gora-favor
22 54 0.14% 486.21 KB 0.17% /2/galileiskoe-more
23 54 0.14% 463.65 KB 0.16% /2/gefsimanskii-sad
24 54 0.14% 576.74 KB 0.20% /4/2
25 53 0.14% 471.66 KB 0.16% /2/tserkov-vsekh-natsii
26 53 0.14% 59.23 KB 0.02% /textpattern/textpattern.js
27 49 0.13% 464.03 KB 0.16% /2/grobnitsa-bozhei-materi
28 49 0.13% 435.15 KB 0.15% /2/yaffo
29 47 0.12% 440.25 KB 0.15% /2/chasovnya-vozneseniya-gospodnya-stopochka
30 47 0.12% 578.11 KB 0.20% /4/sretenie-gospodne-na-svyatoi-zemle-s-poseshcheniem-iordanii
31 46 0.12% 525.22 KB 0.18% /2/krestnyi-put-via-dolorosa-doroga-skorbi
32 45 0.12% 444.26 KB 0.15% /2/gornenskii-pravoslavnyi-zhenskii-monastyr
33 45 0.12% 419.99 KB 0.14% /2/kapernaum
34 43 0.11% 589.48 KB 0.20% /4/programma-prebyvaniya-na-na-svyatoi-zemle
35 37 0.10% 388.25 KB 0.13% /2/khram-svyatoi-ravnoapostolnoi-marii-magdaliny-i-gefsimanskii-monastyr-sv-marii-magdaliny
36 37 0.10% 585.50 KB 0.20% /4/prazdnik-slavnykh-i-vsekhvalnykh-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla-s-poseshcheniem-sinaya
37 34 0.09% 305.58 KB 0.10% /2/russkii-spaso-voznesenskii-zhenskii-monastyr
38 33 0.09% 255.12 KB 0.09% /4/v-chest-prp-onufriya-velikogo
39 18 0.05% 212.99 KB 0.07% /3/prazdnik-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla
40 18 0.05% 174.80 KB 0.06% /3/preobrazhenie-gospodne
41 18 0.05% 212.77 KB 0.07% /3/uspenie-presvyatoi-bogoroditsy
42 17 0.04% 180.82 KB 0.06% /3/pokrov-presvyatoi-bogoroditsy
43 15 0.04% 162.59 KB 0.06% /3/rozhdestvo-khristovo
44 15 0.04% 159.96 KB 0.05% /3/sretenie
45 15 0.04% 179.33 KB 0.06% /3/vvedenie-vo-khram-presvyatoi-bogoroditsy
46 14 0.04% 145.67 KB 0.05% /3/vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvoryashchego-kresta-gospodnya
47 13 0.03% 146.02 KB 0.05% /3/paskha-voskresenie-khristovo
48 12 0.03% 117.48 KB 0.04% /3/kreshchenie-gospodne
49 12 0.03% 118.93 KB 0.04% /3/troitsa
50 12 0.03% 108.66 KB 0.04% /3/voznesenie

Top 50 of 192 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 239 0.62% 21.33 MB 7.44% /5/
2 1743 4.54% 16.99 MB 5.93% /
3 3527 9.20% 10.01 MB 3.49% /textpattern/css.php
4 282 0.74% 7.16 MB 2.50% /textpattern/
5 279 0.73% 5.17 MB 1.80% /6/
6 387 1.01% 4.10 MB 1.43% /4/
7 301 0.78% 3.68 MB 1.28% /2/
8 270 0.70% 2.08 MB 0.73% /8/
9 218 0.57% 2.01 MB 0.70% /7/
10 112 0.29% 1.68 MB 0.59% /4/rozhdestvo-khristovo-na-svyatoi-zemle
11 103 0.27% 1.54 MB 0.54% /3/
12 87 0.23% 1.30 MB 0.45% /4/prazdnik-preobrazheniya-gospodnya-i-uspeniya-presvyatoi-bogoroditsy-na-svyatoi-zemle
13 12 0.03% 1.09 MB 0.38% /5
14 60 0.16% 837.45 KB 0.29% /4/prazdnik-vozneseniya-gospodnya-na-svyatoi-zemle
15 83 0.22% 772.15 KB 0.26% /2/nazaret
16 87 0.23% 701.67 KB 0.24% /4/v-chest-prazdnika-rozhdestva-chestnogo-slavnogo-proroka-predtechi-i-krestitelya-gospodnya-ioanna
17 77 0.20% 691.10 KB 0.24% /2/gora-sion
18 62 0.16% 619.69 KB 0.21% /2/khram-groba-gospodnego
19 60 0.16% 614.92 KB 0.21% /2/vifleem
20 43 0.11% 589.48 KB 0.20% /4/programma-prebyvaniya-na-na-svyatoi-zemle
21 37 0.10% 585.50 KB 0.20% /4/prazdnik-slavnykh-i-vsekhvalnykh-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla-s-poseshcheniem-sinaya
22 47 0.12% 578.11 KB 0.20% /4/sretenie-gospodne-na-svyatoi-zemle-s-poseshcheniem-iordanii
23 54 0.14% 576.74 KB 0.20% /4/2
24 46 0.12% 525.22 KB 0.18% /2/krestnyi-put-via-dolorosa-doroga-skorbi
25 55 0.14% 497.71 KB 0.17% /2/gora-favor
26 54 0.14% 486.21 KB 0.17% /2/galileiskoe-more
27 53 0.14% 471.66 KB 0.16% /2/tserkov-vsekh-natsii
28 49 0.13% 464.03 KB 0.16% /2/grobnitsa-bozhei-materi
29 54 0.14% 463.65 KB 0.16% /2/gefsimanskii-sad
30 57 0.15% 445.41 KB 0.15% /4/svetloe-khristovo-voskresenie-na-svyatoi-zemle
31 45 0.12% 444.26 KB 0.15% /2/gornenskii-pravoslavnyi-zhenskii-monastyr
32 47 0.12% 440.25 KB 0.15% /2/chasovnya-vozneseniya-gospodnya-stopochka
33 49 0.13% 435.15 KB 0.15% /2/yaffo
34 45 0.12% 419.99 KB 0.14% /2/kapernaum
35 37 0.10% 388.25 KB 0.13% /2/khram-svyatoi-ravnoapostolnoi-marii-magdaliny-i-gefsimanskii-monastyr-sv-marii-magdaliny
36 34 0.09% 305.58 KB 0.10% /2/russkii-spaso-voznesenskii-zhenskii-monastyr
37 64 0.17% 267.11 KB 0.09% /textpattern/textpattern.css
38 33 0.09% 255.12 KB 0.09% /4/v-chest-prp-onufriya-velikogo
39 18 0.05% 212.99 KB 0.07% /3/prazdnik-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla
40 18 0.05% 212.77 KB 0.07% /3/uspenie-presvyatoi-bogoroditsy
41 17 0.04% 180.82 KB 0.06% /3/pokrov-presvyatoi-bogoroditsy
42 15 0.04% 179.33 KB 0.06% /3/vvedenie-vo-khram-presvyatoi-bogoroditsy
43 18 0.05% 174.80 KB 0.06% /3/preobrazhenie-gospodne
44 15 0.04% 162.59 KB 0.06% /3/rozhdestvo-khristovo
45 15 0.04% 159.96 KB 0.05% /3/sretenie
46 13 0.03% 146.02 KB 0.05% /3/paskha-voskresenie-khristovo
47 14 0.04% 145.67 KB 0.05% /3/vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvoryashchego-kresta-gospodnya
48 12 0.03% 118.93 KB 0.04% /3/troitsa
49 12 0.03% 117.48 KB 0.04% /3/kreshchenie-gospodne
50 11 0.03% 113.63 KB 0.04% /3/blagoveshchenie

Top 50 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1743 4.54% 1461 78.13% /
2 3527 9.20% 47 2.51% /textpattern/css.php
3 239 0.62% 40 2.14% /5/
4 77 0.20% 28 1.50% /2/gora-sion
5 279 0.73% 22 1.18% /6/
6 112 0.29% 21 1.12% /4/rozhdestvo-khristovo-na-svyatoi-zemle
7 270 0.70% 20 1.07% /8/
8 60 0.16% 17 0.91% /4/prazdnik-vozneseniya-gospodnya-na-svyatoi-zemle
9 301 0.78% 15 0.80% /2/
10 103 0.27% 14 0.75% /3/
11 387 1.01% 12 0.64% /4/
12 282 0.74% 12 0.64% /textpattern/
13 47 0.12% 11 0.59% /2/chasovnya-vozneseniya-gospodnya-stopochka
14 218 0.57% 11 0.59% /7/
15 45 0.12% 10 0.53% /2/gornenskii-pravoslavnyi-zhenskii-monastyr
16 87 0.23% 8 0.43% /4/prazdnik-preobrazheniya-gospodnya-i-uspeniya-presvyatoi-bogoroditsy-na-svyatoi-zemle
17 18 0.05% 7 0.37% /3/prazdnik-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla
18 55 0.14% 6 0.32% /2/gora-favor
19 49 0.13% 6 0.32% /2/grobnitsa-bozhei-materi
20 47 0.12% 6 0.32% /4/sretenie-gospodne-na-svyatoi-zemle-s-poseshcheniem-iordanii
21 34 0.09% 5 0.27% /2/russkii-spaso-voznesenskii-zhenskii-monastyr
22 57 0.15% 5 0.27% /4/svetloe-khristovo-voskresenie-na-svyatoi-zemle
23 45 0.12% 4 0.21% /2/kapernaum
24 37 0.10% 4 0.21% /2/khram-svyatoi-ravnoapostolnoi-marii-magdaliny-i-gefsimanskii-monastyr-sv-marii-magdaliny
25 46 0.12% 4 0.21% /2/krestnyi-put-via-dolorosa-doroga-skorbi
26 49 0.13% 4 0.21% /2/yaffo
27 18 0.05% 4 0.21% /3/uspenie-presvyatoi-bogoroditsy
28 54 0.14% 4 0.21% /4/2
29 37 0.10% 4 0.21% /4/prazdnik-slavnykh-i-vsekhvalnykh-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla-s-poseshcheniem-sinaya
30 54 0.14% 3 0.16% /2/galileiskoe-more
31 83 0.22% 3 0.16% /2/nazaret
32 60 0.16% 3 0.16% /2/vifleem
33 13 0.03% 3 0.16% /3/paskha-voskresenie-khristovo
34 18 0.05% 3 0.16% /3/preobrazhenie-gospodne
35 15 0.04% 3 0.16% /3/rozhdestvo-khristovo
36 15 0.04% 3 0.16% /3/sretenie
37 14 0.04% 3 0.16% /3/vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvoryashchego-kresta-gospodnya
38 12 0.03% 3 0.16% /3/voznesenie
39 15 0.04% 3 0.16% /3/vvedenie-vo-khram-presvyatoi-bogoroditsy
40 43 0.11% 3 0.16% /4/programma-prebyvaniya-na-na-svyatoi-zemle
41 87 0.23% 3 0.16% /4/v-chest-prazdnika-rozhdestva-chestnogo-slavnogo-proroka-predtechi-i-krestitelya-gospodnya-ioanna
42 33 0.09% 3 0.16% /4/v-chest-prp-onufriya-velikogo
43 54 0.14% 2 0.11% /2/gefsimanskii-sad
44 62 0.16% 2 0.11% /2/khram-groba-gospodnego
45 53 0.14% 2 0.11% /2/tserkov-vsekh-natsii
46 17 0.04% 2 0.11% /3/pokrov-presvyatoi-bogoroditsy
47 12 0.03% 2 0.11% /3/troitsa
48 2 0.01% 2 0.11% http://jerusalempalomnik.info/
49 11 0.03% 1 0.05% /3/blagoveshchenie
50 1 0.00% 1 0.05% /3/blagoveshchenie/

Top 50 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 282 0.74% 776 43.97% /textpattern/
2 3527 9.20% 419 23.74% /textpattern/css.php
3 1743 4.54% 328 18.58% /
4 239 0.62% 21 1.19% /5/
5 270 0.70% 18 1.02% /8/
6 279 0.73% 17 0.96% /6/
7 387 1.01% 16 0.91% /4/
8 218 0.57% 13 0.74% /7/
9 112 0.29% 12 0.68% /4/rozhdestvo-khristovo-na-svyatoi-zemle
10 87 0.23% 8 0.45% /4/prazdnik-preobrazheniya-gospodnya-i-uspeniya-presvyatoi-bogoroditsy-na-svyatoi-zemle
11 45 0.12% 7 0.40% /2/gornenskii-pravoslavnyi-zhenskii-monastyr
12 301 0.78% 6 0.34% /2/
13 62 0.16% 6 0.34% /2/khram-groba-gospodnego
14 49 0.13% 6 0.34% /2/yaffo
15 103 0.27% 6 0.34% /3/
16 60 0.16% 6 0.34% /4/prazdnik-vozneseniya-gospodnya-na-svyatoi-zemle
17 54 0.14% 5 0.28% /2/galileiskoe-more
18 47 0.12% 5 0.28% /4/sretenie-gospodne-na-svyatoi-zemle-s-poseshcheniem-iordanii
19 57 0.15% 5 0.28% /4/svetloe-khristovo-voskresenie-na-svyatoi-zemle
20 33 0.09% 5 0.28% /4/v-chest-prp-onufriya-velikogo
21 55 0.14% 4 0.23% /2/gora-favor
22 37 0.10% 4 0.23% /2/khram-svyatoi-ravnoapostolnoi-marii-magdaliny-i-gefsimanskii-monastyr-sv-marii-magdaliny
23 18 0.05% 4 0.23% /3/prazdnik-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla
24 12 0.03% 4 0.23% /3/troitsa
25 54 0.14% 4 0.23% /4/2
26 43 0.11% 4 0.23% /4/programma-prebyvaniya-na-na-svyatoi-zemle
27 87 0.23% 4 0.23% /4/v-chest-prazdnika-rozhdestva-chestnogo-slavnogo-proroka-predtechi-i-krestitelya-gospodnya-ioanna
28 45 0.12% 3 0.17% /2/kapernaum
29 34 0.09% 3 0.17% /2/russkii-spaso-voznesenskii-zhenskii-monastyr
30 15 0.04% 3 0.17% /3/sretenie
31 14 0.04% 3 0.17% /3/vozdvizhenie-chestnago-i-zhivotvoryashchego-kresta-gospodnya
32 15 0.04% 3 0.17% /3/vvedenie-vo-khram-presvyatoi-bogoroditsy
33 37 0.10% 3 0.17% /4/prazdnik-slavnykh-i-vsekhvalnykh-pervoverkhovnykh-apostolov-petra-i-pavla-s-poseshcheniem-sinaya
34 77 0.20% 2 0.11% /2/gora-sion
35 49 0.13% 2 0.11% /2/grobnitsa-bozhei-materi
36 46 0.12% 2 0.11% /2/krestnyi-put-via-dolorosa-doroga-skorbi
37 83 0.22% 2 0.11% /2/nazaret
38 53 0.14% 2 0.11% /2/tserkov-vsekh-natsii
39 60 0.16% 2 0.11% /2/vifleem
40 13 0.03% 2 0.11% /3/paskha-voskresenie-khristovo
41 17 0.04% 2 0.11% /3/pokrov-presvyatoi-bogoroditsy
42 18 0.05% 2 0.11% /3/preobrazhenie-gospodne
43 15 0.04% 2 0.11% /3/rozhdestvo-khristovo
44 18 0.05% 2 0.11% /3/uspenie-presvyatoi-bogoroditsy
45 12 0.03% 2 0.11% /3/voznesenie
46 47 0.12% 1 0.06% /2/chasovnya-vozneseniya-gospodnya-stopochka
47 11 0.03% 1 0.06% /3/blagoveshchenie
48 1 0.00% 1 0.06% /3/blagoveshchenie/
49 12 0.03% 1 0.06% /3/kreshchenie-gospodne
50 1 0.00% 1 0.06% /3/paskha-voskresenie-khristovo/

Top 50 of 1557 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 1096 2.86% 987 3.24% 8.15 MB 2.84% 5 0.27% 89.1.83.80 Israel
2 694 1.81% 95 0.31% 2.45 MB 0.85% 1 0.05% 77.126.13.147 Israel
3 543 1.42% 526 1.73% 5.01 MB 1.75% 3 0.16% 89.1.28.121 Israel
4 492 1.28% 167 0.55% 2.59 MB 0.90% 2 0.11% 77.126.252.153 Israel
5 431 1.12% 400 1.31% 2.51 MB 0.88% 1 0.05% 87.117.41.238 Russian Federation
6 345 0.90% 331 1.09% 2.33 MB 0.81% 1 0.05% 217.20.217.200 Russian Federation
7 293 0.76% 169 0.55% 2.08 MB 0.73% 6 0.32% 212.90.182.98 Ukraine
8 207 0.54% 98 0.32% 1.24 MB 0.43% 4 0.21% 85.250.172.133 Israel
9 201 0.52% 131 0.43% 1.26 MB 0.44% 2 0.11% 81.25.12.175 Russian Federation
10 184 0.48% 79 0.26% 1.05 MB 0.37% 2 0.11% 87.70.2.224 Israel
11 177 0.46% 105 0.34% 983.63 KB 0.34% 4 0.21% 212.55.118.186 Russian Federation
12 169 0.44% 39 0.13% 266.48 KB 0.09% 1 0.05% 81.200.127.200 Russian Federation
13 155 0.40% 132 0.43% 1.88 MB 0.66% 21 1.12% 87.250.230.33 Russian Federation
14 150 0.39% 124 0.41% 1.95 MB 0.68% 7 0.37% 159.93.14.8 Russian Federation
15 148 0.39% 105 0.34% 1.00 MB 0.35% 1 0.05% 79.170.139.15 Russian Federation
16 139 0.36% 98 0.32% 1.00 MB 0.35% 1 0.05% 89.175.80.34 Russian Federation
17 138 0.36% 100 0.33% 870.25 KB 0.30% 5 0.27% 213.181.8.130 Russian Federation
18 136 0.35% 52 0.17% 968.76 KB 0.33% 1 0.05% 83.99.194.112 Latvia
19 131 0.34% 91 0.30% 1.11 MB 0.39% 1 0.05% 79.182.16.175 Israel
20 128 0.33% 71 0.23% 1.30 MB 0.45% 1 0.05% 85.250.81.195 Israel
21 126 0.33% 55 0.18% 908.27 KB 0.31% 2 0.11% 213.183.101.234 Russian Federation
22 126 0.33% 66 0.22% 756.85 KB 0.26% 1 0.05% 92.114.211.126 Moldova, Republic of
23 125 0.33% 73 0.24% 651.01 KB 0.22% 2 0.11% 81.1.211.133 Russian Federation
24 125 0.33% 117 0.38% 1.12 MB 0.39% 4 0.21% 96.224.24.178 United States
25 120 0.31% 111 0.36% 1.39 MB 0.49% 1 0.05% 64.184.179.76 United States
26 120 0.31% 90 0.30% 871.19 KB 0.30% 4 0.21% 89.31.88.135 Russian Federation
27 106 0.28% 76 0.25% 835.45 KB 0.28% 1 0.05% 193.151.253.19 Ukraine
28 106 0.28% 71 0.23% 838.55 KB 0.29% 1 0.05% 212.3.139.228 Russian Federation
29 104 0.27% 100 0.33% 833.00 KB 0.28% 1 0.05% 93.185.192.79 Russian Federation
30 103 0.27% 65 0.21% 567.49 KB 0.19% 1 0.05% 84.110.111.91 Israel
31 102 0.27% 99 0.32% 991.45 KB 0.34% 1 0.05% 62.244.16.105 Ukraine
32 102 0.27% 69 0.23% 784.52 KB 0.27% 1 0.05% 83.149.205.229 Russian Federation
33 99 0.26% 52 0.17% 471.44 KB 0.16% 3 0.16% 194.44.203.66 Ukraine
34 97 0.25% 55 0.18% 869.03 KB 0.30% 3 0.16% 212.143.136.226 Israel
35 95 0.25% 85 0.28% 890.85 KB 0.30% 1 0.05% 212.111.199.62 Ukraine
36 95 0.25% 79 0.26% 1.66 MB 0.58% 3 0.16% 85.250.96.140 Israel
37 94 0.25% 34 0.11% 266.95 KB 0.09% 1 0.05% 77.121.33.82 Ukraine
38 94 0.25% 88 0.29% 741.92 KB 0.25% 1 0.05% 91.124.229.37 Ukraine
39 91 0.24% 66 0.22% 607.85 KB 0.21% 1 0.05% 212.25.124.145 Israel
40 90 0.23% 61 0.20% 557.45 KB 0.19% 1 0.05% 193.68.184.136 Bulgaria
41 89 0.23% 58 0.19% 724.88 KB 0.25% 3 0.16% 89.1.185.205 Israel
42 87 0.23% 52 0.17% 529.46 KB 0.18% 2 0.11% 195.64.226.199 Ukraine
43 85 0.22% 51 0.17% 457.21 KB 0.16% 1 0.05% 89.221.51.178 Russian Federation
44 84 0.22% 57 0.19% 556.85 KB 0.19% 1 0.05% 83.237.227.86 Russian Federation
45 83 0.22% 60 0.20% 667.50 KB 0.23% 1 0.05% 163.166.8.14 United Kingdom
46 82 0.21% 49 0.16% 664.99 KB 0.23% 1 0.05% 217.132.242.73 Israel
47 82 0.21% 64 0.21% 667.09 KB 0.23% 1 0.05% 79.176.106.189 Israel
48 81 0.21% 60 0.20% 789.69 KB 0.27% 1 0.05% 194.44.113.253 Ukraine
49 80 0.21% 38 0.12% 311.38 KB 0.11% 2 0.11% 212.12.29.129 Russian Federation
50 80 0.21% 57 0.19% 526.81 KB 0.18% 1 0.05% 77.85.86.201 Bulgaria

Top 50 of 1557 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname Country
1 1096 2.86% 987 3.24% 8.15 MB 2.84% 5 0.27% 89.1.83.80 Israel
2 543 1.42% 526 1.73% 5.01 MB 1.75% 3 0.16% 89.1.28.121 Israel
3 492 1.28% 167 0.55% 2.59 MB 0.90% 2 0.11% 77.126.252.153 Israel
4 431 1.12% 400 1.31% 2.51 MB 0.88% 1 0.05% 87.117.41.238 Russian Federation
5 694 1.81% 95 0.31% 2.45 MB 0.85% 1 0.05% 77.126.13.147 Israel
6 345 0.90% 331 1.09% 2.33 MB 0.81% 1 0.05% 217.20.217.200 Russian Federation
7 293 0.76% 169 0.55% 2.08 MB 0.73% 6 0.32% 212.90.182.98 Ukraine
8 150 0.39% 124 0.41% 1.95 MB 0.68% 7 0.37% 159.93.14.8 Russian Federation
9 155 0.40% 132 0.43% 1.88 MB 0.66% 21 1.12% 87.250.230.33 Russian Federation
10 95 0.25% 79 0.26% 1.66 MB 0.58% 3 0.16% 85.250.96.140 Israel
11 120 0.31% 111 0.36% 1.39 MB 0.49% 1 0.05% 64.184.179.76 United States
12 128 0.33% 71 0.23% 1.30 MB 0.45% 1 0.05% 85.250.81.195 Israel
13 201 0.52% 131 0.43% 1.26 MB 0.44% 2 0.11% 81.25.12.175 Russian Federation
14 207 0.54% 98 0.32% 1.24 MB 0.43% 4 0.21% 85.250.172.133 Israel
15 125 0.33% 117 0.38% 1.12 MB 0.39% 4 0.21% 96.224.24.178 United States
16 131 0.34% 91 0.30% 1.11 MB 0.39% 1 0.05% 79.182.16.175 Israel
17 75 0.20% 72 0.24% 1.10 MB 0.38% 2 0.11% 77.123.42.24 Ukraine
18 184 0.48% 79 0.26% 1.05 MB 0.37% 2 0.11% 87.70.2.224 Israel
19 148 0.39% 105 0.34% 1.00 MB 0.35% 1 0.05% 79.170.139.15 Russian Federation
20 139 0.36% 98 0.32% 1.00 MB 0.35% 1 0.05% 89.175.80.34 Russian Federation
21 102 0.27% 99 0.32% 991.45 KB 0.34% 1 0.05% 62.244.16.105 Ukraine
22 79 0.21% 66 0.22% 984.25 KB 0.34% 1 0.05% 79.246.187.215 Germany
23 177 0.46% 105 0.34% 983.63 KB 0.34% 4 0.21% 212.55.118.186 Russian Federation
24 136 0.35% 52 0.17% 968.76 KB 0.33% 1 0.05% 83.99.194.112 Latvia
25 126 0.33% 55 0.18% 908.27 KB 0.31% 2 0.11% 213.183.101.234 Russian Federation
26 72 0.19% 54 0.18% 905.18 KB 0.31% 1 0.05% 79.181.140.235 Israel
27 50 0.13% 46 0.15% 895.10 KB 0.30% 1 0.05% 212.55.119.167 Russian Federation
28 95 0.25% 85 0.28% 890.85 KB 0.30% 1 0.05% 212.111.199.62 Ukraine
29 120 0.31% 90 0.30% 871.19 KB 0.30% 4 0.21% 89.31.88.135 Russian Federation
30 138 0.36% 100 0.33% 870.25 KB 0.30% 5 0.27% 213.181.8.130 Russian Federation
31 97 0.25% 55 0.18% 869.03 KB 0.30% 3 0.16% 212.143.136.226 Israel
32 43 0.11% 39 0.13% 860.04 KB 0.29% 2 0.11% 193.111.1.122 Ukraine
33 63 0.16% 61 0.20% 841.53 KB 0.29% 1 0.05% 92.112.161.103 Ukraine
34 106 0.28% 71 0.23% 838.55 KB 0.29% 1 0.05% 212.3.139.228 Russian Federation
35 106 0.28% 76 0.25% 835.45 KB 0.28% 1 0.05% 193.151.253.19 Ukraine
36 104 0.27% 100 0.33% 833.00 KB 0.28% 1 0.05% 93.185.192.79 Russian Federation
37 48 0.13% 46 0.15% 811.94 KB 0.28% 1 0.05% 81.20.194.149 Russian Federation
38 81 0.21% 60 0.20% 789.69 KB 0.27% 1 0.05% 194.44.113.253 Ukraine
39 52 0.14% 43 0.14% 789.14 KB 0.27% 1 0.05% 91.76.172.251 Russian Federation
40 102 0.27% 69 0.23% 784.52 KB 0.27% 1 0.05% 83.149.205.229 Russian Federation
41 77 0.20% 72 0.24% 779.74 KB 0.27% 2 0.11% 212.86.229.6 Ukraine
42 48 0.13% 41 0.13% 769.16 KB 0.26% 1 0.05% 77.34.191.178 Russian Federation
43 75 0.20% 70 0.23% 760.76 KB 0.26% 1 0.05% 213.33.183.107 Russian Federation
44 126 0.33% 66 0.22% 756.85 KB 0.26% 1 0.05% 92.114.211.126 Moldova, Republic of
45 56 0.15% 50 0.16% 742.62 KB 0.25% 1 0.05% 83.167.116.4 Russian Federation
46 94 0.25% 88 0.29% 741.92 KB 0.25% 1 0.05% 91.124.229.37 Ukraine
47 57 0.15% 47 0.15% 735.05 KB 0.25% 1 0.05% 85.238.116.115 Ukraine
48 78 0.20% 73 0.24% 731.13 KB 0.25% 1 0.05% 91.76.255.190 Russian Federation
49 89 0.23% 58 0.19% 724.88 KB 0.25% 3 0.16% 89.1.185.205 Israel
50 78 0.20% 55 0.18% 718.00 KB 0.24% 2 0.11% 87.70.182.30 Israel

Top 121 of 177 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3348 8.73% - (Direct Request)
2 332 0.87% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads
3 183 0.48% http://www.google.ru/search
4 164 0.43% http://yandex.ru/yandsearch
5 127 0.33% http://www.google.com.ua/search
6 90 0.23% http://www.google.com/search
7 38 0.10% http://mail.google.com/mail/
8 35 0.09% http://go.mail.ru/search
9 30 0.08% http://www.google.co.il/search
10 28 0.07% http://search.live.com/results.aspx
11 18 0.05% http://www.rambler.ru/srch
12 17 0.04% http://www.hristianstvo.ru/life/pilgrimage/
13 14 0.04% http://mywbs.com
14 12 0.03% http://images.yandex.ru/yandsearch
15 12 0.03% http://search.icq.com/search/results.php
16 11 0.03% http://209.85.135.104/translate_c
17 11 0.03% http://www.hristianstvo.ru/search
18 10 0.03% http://udel3.beon.ru/
19 10 0.03% http://www.google.ru/custom
20 9 0.02% http://www.google.com/custom
21 7 0.02% http://www.google.com.ua/custom
22 6 0.02% http://go.mail.ru/frame.html
23 5 0.01% http://www.google.lv/search
24 4 0.01% http://city.ukr.net/zaporozhje/turizm_i_isport/turisticheskie_agentstva/index.html
25 4 0.01% http://go.mail.ru/details.html
26 4 0.01% http://search.winamp.com/search/search
27 4 0.01% http://www.google.bg/search
28 4 0.01% http://www.sedmica.ru/
29 4 0.01% http://www.whois.sc/
30 3 0.01% http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx
31 3 0.01% http://pagead.l.google.com/pagead/ads
32 3 0.01% http://www.google.co.uk/search
33 3 0.01% http://www.google.com.ua/cse
34 3 0.01% http://www.pagez.ru/linklist/index.php
35 2 0.01% Field blocked by Outpost Firewall (http://www.agnitum.com)
36 2 0.01% http://boardreader.com/index.php
37 2 0.01% http://maps.google.ru/
38 2 0.01% http://palomnik.org/geopalmir/56/0.html
39 2 0.01% http://provoslavie.ru/
40 2 0.01% http://search.babylon.com/
41 2 0.01% http://search.icq.com/search/afe_results.php
42 2 0.01% http://search.live.com/spresults.aspx
43 2 0.01% http://ww.pravoslavia.ru./
44 2 0.01% http://www.allindustry.com.ua/catalog/site-statistics16905.html
45 2 0.01% http://www.google.com.by/search
46 2 0.01% http://www.google.de/search
47 2 0.01% http://www.google.ge/search
48 2 0.01% http://www.spasi.ru/refer/chh11ob.htm
49 2 0.01% http://www.yandex.ru/yandsearch
50 1 0.00% http://add.in.ua/
51 1 0.00% http://angelhranitel.ru/index.php
52 1 0.00% http://arxangel.ru/parking.php4
53 1 0.00% http://bat-yam2006.narod.ru/
54 1 0.00% http://city.ukr.net/zaporozhje/turizm_i_isport/turisticheskie_agentstva/page1.html
55 1 0.00% http://counter.rambler.ru/top100.cnt
56 1 0.00% http://diakon.ru/parking.php4
57 1 0.00% http://fischkinet.ru/
58 1 0.00% http://gemany.ru/
59 1 0.00% http://gothbg.proboards24.com/index.cgi
60 1 0.00% http://groups.google.com/groups/adfetch
61 1 0.00% http://kuxarka.ru/
62 1 0.00% http://mail.google.com/a/bigmir.net/
63 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
64 1 0.00% http://maps.google.ru/maps
65 1 0.00% http://nigma.ru/index.php
66 1 0.00% http://odnoklasnuki.ru/parking.php4
67 1 0.00% http://poisk.ru/cgi-bin/poisk
68 1 0.00% http://religiology.org/index.php
69 1 0.00% http://search.bigmir.net/
70 1 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
71 1 0.00% http://search.msn.com/results.aspx
72 1 0.00% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
73 1 0.00% http://search.orbitdownloader.com/search.php
74 1 0.00% http://search.ukr.net/search.php
75 1 0.00% http://sedoparking.com/parking.php4
76 1 0.00% http://sm.aport.ru/scripts/template.dll
77 1 0.00% http://socer.ru/parking.php4
78 1 0.00% http://sv.ogon.ru/parking.php4
79 1 0.00% http://toolbarqueries.google.ru/search
80 1 0.00% http://top.mail.ru/Rating/Mysterious-Religion/Today/Hosts/11.html
81 1 0.00% http://translate.google.com/translate_n
82 1 0.00% http://udel3.beon.ru/270-984-pravoslavnaja-palomnicheskaja-sluzhba.zhtml
83 1 0.00% http://web-silver.ru/forum/showthread.php
84 1 0.00% http://www.cnl.ru/
85 1 0.00% http://www.crawler.com/search/results.aspx
86 1 0.00% http://www.ebook.ru/
87 1 0.00% http://www.fomeko.ru/
88 1 0.00% http://www.google.ca/search
89 1 0.00% http://www.google.co.uk/custom
90 1 0.00% http://www.google.com.au/search
91 1 0.00% http://www.google.com/cse
92 1 0.00% http://www.google.com/ie
93 1 0.00% http://www.google.gr/search
94 1 0.00% http://www.google.md/search
95 1 0.00% http://www.google.ru/aclk
96 1 0.00% http://www.icq.com/search/afe_results.php
97 1 0.00% http://www.icq.com/search/results.php
98 1 0.00% http://www.icq.com/search/results_inner_frame.php
99 1 0.00% http://www.kinozaltv.ru/parking.php4
100 1 0.00% http://www.nsp.org.ua/positivecms/panel.php
101 1 0.00% http://www.odnoklosniki.ru
102 1 0.00% http://www.orthodoxlinks.info/life/pilgrimage/
103 1 0.00% http://www.palomnic.ru./
104 1 0.00% http://www.palomnic.ru/parking.php4
105 1 0.00% http://www.pavoslavie.ru/
106 1 0.00% http://www.poisc.ru/
107 1 0.00% http://www.polomnik.ru/
108 1 0.00% http://www.provoslavie.ru/
109 1 0.00% http://www.rusf.com
110 1 0.00% http://www.sedmica.ru
111 1 0.00% http://www.sedoparking.com/dosug.ru
112 1 0.00% http://www.xn--80aagmmdjmac.com/
113 1 0.00% http://www.xn--80ahid8a.com/
114 1 0.00% http://www.xn--80aqkeeogi5f.com/
115 1 0.00% http://www.xn--b1akc1f.com/
116 1 0.00% http://www.xn--d1atfl7b.com/
117 1 0.00% http://www.xn--h1aejd0e.com/
118 1 0.00% http://www.xpucmoc.org/
119 1 0.00% http://www.youtube.com/results
120 1 0.00% http://www.zamunda.bg/serve.php
121 1 0.00% http://wwwteztour.com/home.php

Top 161 of 161 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 5.22% иерусалим
2 7 3.04% Иерусалим
3 6 2.61% поездки в иерусалим из киева
4 4 1.74% site:www.jerusalempalomnik.info
5 4 1.74% Иерусалимский паломник
6 4 1.74% гора Сион
7 4 1.74% иерусалимский паломник
8 4 1.74% паломничество
9 4 1.74% паломничество на святую землю
10 3 1.30% Гора Сион
11 3 1.30% Иерусалим из киева
12 3 1.30% иерусалим паломничество
13 3 1.30% паломник
14 3 1.30% паломничество в иерусалим
15 3 1.30% тур Иерусалим
16 2 0.87% palomnik.co.il
17 2 0.87% Ерусалим
18 2 0.87% Паломничество Иерусалим
19 2 0.87% Тур Израиль
20 2 0.87% Туры выходного дня в Иерусалим
21 2 0.87% арабские районы иерусалима
22 2 0.87% гора сион
23 2 0.87% иерусалим город давида
24 2 0.87% израиль
25 2 0.87% отдых в израиле
26 2 0.87% паломники
27 2 0.87% паломнические туры в израиль
28 2 0.87% поездка в Израиль
29 2 0.87% поездка в иерусалим из киева
30 2 0.87% православие
31 2 0.87% туры в Израиль
32 2 0.87% экскурсия в иерусалим
33 1 0.43% %d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%b0%d1%8f %d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d
34 1 0.43% http://паломнические поездки в Греци
35 1 0.43% palomnik@palomnik.co.il
36 1 0.43% www.jerusalempalomnik.info.
37 1 0.43%
38 1 0.43%
39 1 0.43%
40 1 0.43% Астрахань Туры в Израиль
41 1 0.43% Горящий тур Таба Иерусалим
42 1 0.43% Египед- Израиль тур
43 1 0.43% Египет Табо Иерусалим Киев
44 1 0.43% Иерусалим - паломнические туры на
45 1 0.43% Иерусалим голгофа
46 1 0.43% Иерусалим проблема с визой в арабс
47 1 0.43% Иерусалим русское подворье
48 1 0.43% Израиль 7 дней турпоездка конец се
49 1 0.43% Израиль г. БАТ-ЯМ
50 1 0.43% Израиль иелат
51 1 0.43% Израиль иелат камень
52 1 0.43% Израиль тур
53 1 0.43% Израильские туристические фирмы
54 1 0.43% Как стать паломником
55 1 0.43% Киевские паломники
56 1 0.43% Луйзерович Маша 59лет жен.Израиль г
57 1 0.43% Мощи прмцц.Великой княгини Елизав
58 1 0.43% Настоящий Иерусалимский храм
59 1 0.43% ПАЛОМНИЦТВО В иерусалим
60 1 0.43% ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ НА СВЯТУЮ З
61 1 0.43% ПАЛОМНИЧЕСТВО
62 1 0.43% ПОЕЗДКа в израиль
63 1 0.43% Паломник
64 1 0.43% Паломники-хасиды в аеропорт Одеса
65 1 0.43% Паломнические поездки из Киева в И
66 1 0.43% Паломнические туры в Иерусалим с У
67 1 0.43% Паломнический отдел Харьковской е
68 1 0.43% Паломнический отдел г.Хаьков
69 1 0.43% Паломничество Одесса
70 1 0.43% Паломничество в Грецию
71 1 0.43% Паломничество в Грецию Италию из К
72 1 0.43% Паломничество в Иерусалим
73 1 0.43% Паломничество в Иерусалим-тури
74 1 0.43% Паломничество на Афон
75 1 0.43% Паломничество на святую землю
76 1 0.43% Паломничество писателей в Святую
77 1 0.43% Почаїв паломничество
78 1 0.43% Путевка в Египет Израиль
79 1 0.43% Сайт г. Давида в Иерусалиме
80 1 0.43% Тур Египет Ерусалим
81 1 0.43% Тур Иордания Израиль
82 1 0.43% Турпоездка в Израиль
83 1 0.43% Храм Рождества Христова(Иерусалим
84 1 0.43% Экскурсионные туры в Израиль
85 1 0.43% белорусские турфирмы поездки в Из
86 1 0.43% билеты в иерусалим
87 1 0.43% венчание в иерусалиме
88 1 0.43% где крестить ребенка в донецке
89 1 0.43% горы Сион
90 1 0.43% горящие туры израиль
91 1 0.43% египет- иерусалим тур
92 1 0.43% иерусалим из египта
93 1 0.43% иерусалим фото
94 1 0.43% иерусалимский крест купить
95 1 0.43% иерусалимский набор
96 1 0.43% израиль виза документы
97 1 0.43% израиль мертвое озеро иерусалим
98 1 0.43% израиль украина нарушение визовог
99 1 0.43% новейшая израиль клиника
100 1 0.43% организованные поездки по иерусал
101 1 0.43% остров корфу паломническая поездк
102 1 0.43% отдых визраиль
103 1 0.43% отели иерусалима нотр Дам
104 1 0.43% открытие визы Израиль
105 1 0.43% паломництво до Ізраїлю
106 1 0.43% паломницька поїздка греко-католик
107 1 0.43% паломническая поездка в иерусалим
108 1 0.43% паломнические поездки в израиль о
109 1 0.43% паломнические поездки из Киева Из
110 1 0.43% паломнические туры на святую земл
111 1 0.43% паломнические туры по зарубежью
112 1 0.43% паломнический отдел Киево -Печерс
113 1 0.43% паломнический отдел Святогорской
114 1 0.43% паломнический отдел киево-печерск
115 1 0.43% паломнический тур на святую землю
116 1 0.43% паломнический туризм в спб
117 1 0.43% паломнический центр Покров
118 1 0.43% паломничества
119 1 0.43% паломничество Иерусалим
120 1 0.43% паломничество в Грецию документы
121 1 0.43% паломничество в Израиль
122 1 0.43% паломничество в Сантьяго Испания
123 1 0.43% паломничество в мекку
124 1 0.43% паломничество в сербию и черногор
125 1 0.43% паломничество иерусалим
126 1 0.43% палопник
127 1 0.43% переезд из тель авива в иерусалим
128 1 0.43% поездка в Иерусалим
129 1 0.43% поездка в ерусалим
130 1 0.43% поездка в иерусалим из египта
131 1 0.43% поездки в иерусалим
132 1 0.43% поломничество на Святую землю
133 1 0.43% помощь в получении израильской ви
134 1 0.43% путевки в эрусалим
135 1 0.43% путьовки в Єрусалим
136 1 0.43% расписание паломничество Израиль
137 1 0.43% санкт-петербург иерусалим авиабил
138 1 0.43% стоимость поминания храме господн
139 1 0.43% сыктывкар паломник
140 1 0.43% теракт иерусалим
141 1 0.43% тур Египет Иерусалим
142 1 0.43% тур в иерусалим
143 1 0.43% тур в иерусалим киев цена
144 1 0.43% тур в израиль на июль
145 1 0.43% туризм в израиль
146 1 0.43% турфирмы поездки в Израиль
147 1 0.43% туры в израель
148 1 0.43% туры на святую землю
149 1 0.43% фото Иерусалим
150 1 0.43% фотографии Иерусалима
151 1 0.43% черный список израильских таможен
152 1 0.43% экскурсия сТабы в Иерусалим
153 1 0.43% єрусалим
154 1 0.43%
155 1 0.43%
156 1 0.43%
157 1 0.43%
158 1 0.43%
159 1 0.43%
160 1 0.43%
161 1 0.43%

Top 15 of 592 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4109 10.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2975 7.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
3 1088 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1073 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 903 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0
6 857 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 856 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
8 773 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
9 654 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 633 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
11 551 1.44% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
12 509 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
13 501 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 478 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
15 468 1.22% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)

Usage by Country for July 2008

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14862 38.75% 12168 39.91% 113.13 MB 39.47% Russian Federation
2 7867 20.51% 6392 20.97% 60.04 MB 20.95% Ukraine
3 7764 20.24% 5469 17.94% 54.72 MB 19.09% Israel
4 1843 4.81% 1432 4.70% 14.41 MB 5.03% United States
5 1083 2.82% 917 3.01% 8.74 MB 3.05% Germany
6 1023 2.67% 866 2.84% 6.64 MB 2.32% Bulgaria
7 624 1.63% 576 1.89% 5.22 MB 1.82% Belarus
8 502 1.31% 361 1.18% 3.21 MB 1.12% Latvia
9 488 1.27% 424 1.39% 3.85 MB 1.34% Georgia
10 421 1.10% 329 1.08% 3.00 MB 1.05% Moldova, Republic of
11 210 0.55% 169 0.55% 1.32 MB 0.46% Lithuania
12 178 0.46% 151 0.50% 1.47 MB 0.51% Kazakhstan
13 167 0.44% 139 0.46% 1.52 MB 0.53% United Kingdom
14 159 0.41% 118 0.39% 1001.13 KB 0.34% Canada
15 140 0.37% 102 0.33% 1.10 MB 0.38% Europe
16 119 0.31% 104 0.34% 826.17 KB 0.28% Estonia
17 105 0.27% 93 0.31% 672.23 KB 0.23% Poland
18 87 0.23% 80 0.26% 583.13 KB 0.20% Italy
19 70 0.18% 60 0.20% 543.12 KB 0.19% Spain
20 69 0.18% 55 0.18% 489.98 KB 0.17% Czech Republic
21 68 0.18% 60 0.20% 581.99 KB 0.20% Netherlands
22 65 0.17% 53 0.17% 461.99 KB 0.16% Australia
23 60 0.16% 48 0.16% 678.16 KB 0.23% Uzbekistan
24 55 0.14% 51 0.17% 393.79 KB 0.13% Serbia
25 46 0.12% 40 0.13% 307.57 KB 0.10% Belgium
26 42 0.11% 38 0.12% 267.33 KB 0.09% Egypt
27 41 0.11% 38 0.12% 267.19 KB 0.09% France
28 35 0.09% 32 0.10% 237.33 KB 0.08% Macedonia
29 32 0.08% 26 0.09% 216.62 KB 0.07% New Zealand
30 28 0.07% 23 0.08% 226.16 KB 0.08% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)